XAMPP yeni güvenlik konsepti (new security consept) Erişim Yasak Hatası

Standard

Merhaba Arkadaşlar;

Xampp 7.2.6 sürümünde local phpmyadmin ekranına erişim esnasında karşılaştığım bu sorunu aşağıdaki şekilde çözümledim. Diğer sürümlerinde benzer bir durumu yaşamamıştım. Dolayısı ile aynı sorun diğer sürümlerde de var mı yok mu bilemiyorum.

1 – /lamp/etc/extra/httpd-xampp.conf dosyasını bir editörde açarak aşağıdaki bloğu bulun.

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
AllowOverride AuthConfig Limit
Require local
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

2 – Bu bloğu aşağıdaki şekilde değiştirin.

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
AllowOverride AuthConfig Limit
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted

</Directory>


3 – Apahce servisini restart ettiğinizde sorun giderilmiş olacaktır.