Fatal error: Uncaught exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared

Standard

Merhaba Arkadaşlar,

Eğer projenizde PDO kullanıyorsanız lokalde herşey yolunda iken yayına verdiğinizde veri tabanında oluşturduğunuz view leri kullanırken aşağıdaki hatayı almış olabilirsiniz.

Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared...

Bu hata bazen MySQL sürüm uyumsuzluğundan da kaynaklanıyor olsa bile PDO kullananlar için kesin çözüm ATTR_EMULATE_PREPARES true değeri ile birlikte attribute şeklinde eklemelisiniz. Kullanım şekilleriniz farklı olabilir. Eğer ayarlarınızı bir array ile tutuyorsanız 1. seçenek size geliyor. 


'options' => [
\PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => true
]

Eğer doğrudan attribute ekleme yapıyorsanız aşağıdaki şekilde satırı contstruct’a PDO tanımları bloğuna ekleyebilirsinz.

$this->db->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, true);

XAMPP yeni güvenlik konsepti (new security consept) Erişim Yasak Hatası

Standard

Merhaba Arkadaşlar;

Xampp 7.2.6 sürümünde local phpmyadmin ekranına erişim esnasında karşılaştığım bu sorunu aşağıdaki şekilde çözümledim. Diğer sürümlerinde benzer bir durumu yaşamamıştım. Dolayısı ile aynı sorun diğer sürümlerde de var mı yok mu bilemiyorum.

1 – /lamp/etc/extra/httpd-xampp.conf dosyasını bir editörde açarak aşağıdaki bloğu bulun.

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
AllowOverride AuthConfig Limit
Require local
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

2 – Bu bloğu aşağıdaki şekilde değiştirin.

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
AllowOverride AuthConfig Limit
Order allow,deny
Allow from all
Require all granted

</Directory>


3 – Apahce servisini restart ettiğinizde sorun giderilmiş olacaktır.